Dec 262012
 

For all the beginners and enthusiasts there is a free course (video lectures) organized by Telerik Academy. You can find it here. Some parts of the website are in Bulgarian, but don’t be intimidated. Just follow the links to the youtube videos and enjoy your free training 🙂

edit: The first few minutes of the first video are preparation for the lecture and the audio is low so you can skip them.

Dec 182012
 

Не мога да не споделя подобна възможност.
Можете съвсем безплатно да се сертифицирате!

Ето и няколко ресурса по темата:
Темата във форума на Тelerik Academy.
Поста от NewHorizons
Изключително полезно ръководство за това как по дяволите да се регистрирате за изпит и да се възползвате от офертата, в този изключително анти-потребителски ориентиран сайт! (Огромни благодартности на Даниел Григоров!).
http://danielgrigorov.wordpress.com/2012/12/14/безплатен-ваучер-от-майкрософт-регис/

Успех на всички участници!